1563 - DE SASSEVAART VERBINDT GENT MET DE WESTERSCHELDE

De politieke geschiedenis maakte dat Gent telkens nieuwe verbindingen met de zee kreeg: via de Lieve naar Aardenburg of Damme, via het kanaal Gent-Brugge maar ook via de Sassevaart. Die werd tussen 1547 en 1563 geraven en verbond Gent vooreerst met de Westerschelde. Begin de 19e eeuw was de Sassevaart echter sterk verzand.

Zicht op Meulestede ter hoogte van de brug over de Oude Sassevaart begin 19e eeuw, tussen 1815 en 1825, tijdens het bewind van Willem I (1815-1830). Er prijken Nederlandse vlaggen aan de beide oevers. De verzanding van de Sassevaart (gegraven tussen 1547 en 1563) blijkt erg verregaand. In 1823 geeft Willem I opdracht tot het graven van een Nieuwe Sassevaart, het Kanaal van Neuze op Gent, grotendeels gebaseerd op de bedding van de Oude Sassevaart. De werken vatten aan in maart 1825 om reeds klaar te zijn in november 1827, wanneer het nieuwe kanaal wordt geopend. Op de achtergrond zien we de torens van Gent, zoals we ze ook vandaag ter hoogte van de Meulestedebrug zien.