1860 - DE STADSWALLEN VERDWIJNEN: GENT BARST UIT HAAR VESTINGEN

English: Map of Ghent, by VanderMaelen from 1856