2010: De kasseien gered!

In 2008 dient de Stad Gent een tweede bouwvergunning in waarbij ze op eenzijdig initiatief de kasseien vervangt door asfalt. Gealarmeerde buurtbewoners dienen een verzoekschrift tot nietigverklaring in bij de Raad van State.

De Gentse Voorhaven is sinds 1996 een beschermd stadsgezicht. Ook de kasseien zijn er beschermd en zorgen mee voor het unieke en authentieke karakter van de 19de eeuwse industriële omgeving.
 
Bji de heraanleg van Muide-Meulestede beslist het stadsbestuur de beschermde kasseien in de Voorhavenlaan en omliggende straten te behouden. De bouwvergunning word op 18 januari 2007 afgeleverd. Eigenaardig genoeg zorgde een wissel van schepenen ervoor dat die bouwvergunning zomaar van tafel geveegd werd. Schepen Martine De Regge oordeelde op eigen houtje dat het beter was om er asfalt over te gieten. Op 9 juli 2008 kwam er dus een nieuwe bouwvergunning waarin asfalt plots de hoofdrol speelde. 

De kasseien onder een laag asfalt verbergen getuigt niet alleen van een gebrek aan respect voor ons industrieel en historisch erfgoed maar druist ook in tegen de beslissing om de kasseien te beschermen. 

Er volgt een jarenlange strijd tussen enkele buurtbewoners en de Stad Gent. Maar uiteindelijk is recht geschied: de kasseien worden gelegd. Lees alles over de strijd tegen het asfalt op 'Red de Kassei'.