De Voorhaven volgens de bewoners

Wat de burger doet, doen we beter!

We brengen een buurtgedragen voorstel voor De Voorhaven met meer groen, meer sport en spel, buurtactiviteiten aan het water, een groot centraal park, pleinen op maat van de buurt langs het water, minder auto’s, plaats voor fietsers en wandelaars en meer veiligheid.

Onze ambitie is trouwens om de ganse Voorhaven klimaatneutraal te maken. Download het volledige plan en lees er alles over!

MASTERPLAN DE VOORHAVEN