BRANDWEERKAZERNE EN 16 PERSONEELSWONINGEN

Brandweerkazerne met zestien bijhorende woningen voor het brandweerpersoneel, gebouwd in 1901-1902 naar ontwerp van architect Ch. Van Rysselberghe. Aan de straat telkens vier huizen aan weerszijden van de centrale doorrit met burelen en garage voor de brandweerwagens, en acht in binnenblok opgetrokken huizen, vijf rechts en drie links van het binnenplein. Bak- en natuurstenen gebouw in neotraditionele stijl met het uitzicht van een fort. Enkelhuizen van één travee en twee bouwlagen met repeterend schema, onder mansardedak (pannen en leien). Horizontaliserende lijstgevel met getoogde muuropeningen, geleed door natuurstenen platte banden en met ritmerende getrapte dakvensters. Hoger opgaand middenrisaliet met ruime rondboogpoort onder booglijst waarop een paneel met opschrift "BRANDWEER". Getrapt dakvenster voor het steil leien mansardedak geflankeerd door twee achthoekige uitkragende torens met spits. De hoekhuizen nummer 96 en nummer 126 vormen licht uitspringende risalieten met een trapgeveltop geflankeerd door een uitkragend octogonaal hoektorentje met spits. De twee deuren onder de torens van de middenpartij verlenen via een gang toegang tot de huizen van het binnenplein. Eveneens enkelhuizen met gelijkaardige lijstgevels, doch met houten dakkapel onder driehoekig fronton.

Terug naar overzicht